Ziua Controverselor

de David Gabriel

Marţi a fost ultima zi în care Domnul Isus a intrat în Templu ca să dea învăţătură. Liderii religioși ai vremii au contestat autoritatea Domnului Isus și, din dorința de găsi dovezi împotriv Lui, I-au întins mai multe capcane. În întrebările lor nu exista nici o intenție de a afla adevărul, ci numai dorința de a-L înșela pe Isus să Se incrimineze singur. Lucru care nu s-a întâmplat, ba din contră, prin înțelepciunea Lui superioară și-a făcut opozanții de rușine.

Domnul le răspunde celor ce Îi contestă autoritatea printr-o serie de pilde care ilustrează necredința conducătorilor evrei, dar și judecata lui Dumnezeu împotriva lor. El a prevestit distrugerea marelui Templu al lui Irod şi a vorbit apostolilor despre evenimente viitoare incluzând și Revenirea Sa.

În emiterea judecăților împotriva celor care L-au respins, Mesia face trecerea spre un popor nou care va intra în Împărăţia lui Dumnezeu, nu o antiteză evrei-neevrei, ci o misiune universală pentru întreaga lume. Dar este un avertisment și pentru Biserică: și ea se va confrunta cu judecata dacă nu trăieşte conform standardelor neprihănirii lui Dumnezeu. Dumnezeu le cere celor care intră în Împărăția Sa un nivel de „viață dreaptă.”

Evanghelistul Ioan spune despre Domnul Isus că ,,A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.” Dacă nu L-ai primit, nu mai amâna. Dacă L-ai primit, cinstește-L ca Domn și Mântuitor.