Cere ajutor în rugăciune:


“Oamenii pot să nu ne asculte chemările, să ne respingă mesajul, să se împotrivească argumentelor noastre, să ne dispreţuiască, dar nu pot face nimic împotriva rugăciunilor noastre.”

Sidlow Baxter

Ți-a fost ascultată rugăciunea? Împărtășește cu noi pentru a ne putea bucura împreună de bunătatea lui Dumnezeu!


“Rugăciunea are darul de a face să picure în suflet neîncetatul izvor al bucuriei.”

IPS Justinian Chira

Dacă vrei să susții o cauză în rugăciune, Biserica Harul Lugoj se roagă pentru următoarele:

 

 1. Cunoașterea lui Dumnezeu. Toți membrii să crească în cunoașterea Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Aceasta ne va ajuta în închinare, ascultare, trăire sfântă și evanghelizare.
 2. Foamea după Cuvânt. În toți membrii bisericii.
 3. Duhul de rugăciune. Să fie redescoperit și înflăcărat în toți membrii bisericii.
 4. Sfințirea credincioșilor. Până vom deveni asemenea Lui.
 5. Părtășia sfinților. În Adevăr, lumină și dragoste.
 6. Mărturia în lume. Să fim ”sarea” și ”lumina” pământului.
 7. Răspândirea Evangheliei. De către toți cei mântuiți la cât mai mulți.
 8. Vindecarea rănilor. Provocate de frați și de străini.
 9. Aducerea unui păstor. Omul pe care îl dorește Dumnezeu.
 10. Slujitorii bisericii. Să fie oameni după inima lui Dumnezeu și să facă lucrarea cerută de El. Să aibă familii model.
 11. Să păstreze un echilibru între aspectele spirituale și administrative, între cele importante și urgente.
 12. Săptămâna căsătoriei. Har și binecuvântare pentru fiecare seară
 13. Cursul de cateheză. Începerea pregătirii pentru un nou botez.
 14. Lucrarea cu tineretul. Să creștem o generație de slujitori.
 15. Întâlnirea văduvelor și a celor singuri.
 16. Lucrarea de misiune. În apropiere, în țară și în străinătate.
 17. Voia lui Dumnezeu în viața celor încercați. (boală, depresie, potențial financiar redus etc.)
 18. Fiii risipitori. Să se întoarcă acasă repede și pocăiți.
 19. Lucrarea cu copiii. Să fie ajutați în cunoașterea lui Dumnezeu.
 20. Formațiile muzicale. Să îl laude pe Domnul și să mobilizeze biserica la închinare.
 21. România. Să fim ocrotiți, binecuvântați și să folosim binecuvântarea pentru extinderea Împărăției lui Dumnezeu.
 22. Creștinii persecutați. Sunt foarte mulți frați și surori care suferă pentru credință. Să cerem protecția, mângâierea și puterea lui Dumnezeu în viața lor.