Isus curăță Temple

de David Gabriel

După intrarea triumfală în Ierusalim, Domnul Isus S-a dus direct la Templu pentru a-l curăța. Liderii religioși făcuseră din el un talcioc, vorba lui Octavian Paler, l-au necinstit și l-au deturnat de scopul lui inițial, acela de a fi o casă de rugăciune și un loc de întâlnire cu Creatorul.

În sens spiritual, Biblia asociază trupul omului cu un vas de lut (2 Corinteni 4:7), cu o casă (Matei 12:43-45) și cu un Templu (1 Corinteni 6:19) care se cer a fi umplute și locuite. Ideal și de dorit ar fi ca cel care umple și locuiește ființa umană să fie Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dar, din nefericire, acest lucru nu este o realiate pentru toți, sau este o realiatate pentru așa de puțini.

Prin neveghere și inconsecvență, în locul plinătății Duhului lui Dumnezeu, omul ajunge să fie plin de lucruri care nu-i fac cinste (Galateni 5:19-21). Nici lui și nici lui Dumnezeu. Lucruri care deteriorează vasul, strică relațiile și atrag pedeapsa lui Dumnezeu. Dar când Duhului lui Dumnezeu umple vasul/casa/Templul omului, îl umple cu dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioşie, blândeţe, înfrânarea poftelor (Galateni 5:22-23).

În urmă cu două mii de ani, Isus a intrat în Templul din Ierusalim și a făcut curățenie. În această perioadă a anului, oamenii obișnuiesc să își facă curățenie în case. Dar cu sufletul cum rămâne? Lasă-L pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, să facă curățenie și în Templul tău. El pentru aceasta a venit, ca oamenii să fie curățați de păcat și sfințiți.